Eser Hakkında:
Çizim Tarihi: 24.05.1980

Filozof, coğrafyacı, kütüphaneci, şair ve mucit
Yunan matematikçi , coğrafyacı, astronom ve filozoftur.
Eratosthenes, geography (Türkçeye Arapça üzerinden Yunancadan geçen coğrafya)kelimesini kullanan ilk kişidir ve coğrafya biliminin temellerini atmıştır.
Ayrıca enlem ve boylam sistemini icat etmiştir. Dünyanın çevresini hesapladığı bilinen ilk insandır. Dünyanın çevresini stadyum uzunluk birimine göre dikkate değer bir doğruluk ile hesaplamıştır. Bunun yanında eksen eğikliğini hesaplayan ilk kişidir (yine dikkate değer bir doğrulukla), Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığını tam olarak hesaplamış ve 29 Şubatı kullanarak takvimde ortaya çıkan senkronizasyon problemini ortadan kaldırmıştır.
Coğrafi ve kartografik bilgilerini kullanarak paralel ve meridyenlerle yapılmış ilk Dünya haritasını çizmiştir.
Ayrıca Eratosthenes, bilimsel kronolojinin kurucusudur ve Truva'nın fethinden Büyük İskender'e kadar yaşanan edebi ve politik olayları saptamak için çalışmalar yapmıştır.
Suda tarihi ansiklopedisine göre dünya ikincisi olduğuna inandığı için Eratosthenes'e aynı dönemde yaşayan insanlar Yunancanın 2. harfi olan Beta lakabını takmışlardır.
Filozof, coğrafyacı, kütüphaneci, şair ve mucit
https://kemalarslanart.com/eser/102-gulsin-onay/,https://kemalarslanart.com/eser/105-turk-besleri-phi-1-618/