Eser Hakkında:Pisagor ya da Pythagoras, MÖ 570 - MÖ 495 yılları arasında yaşamış olan İyonyalı filozof, matematikçi ve Pisagorculuk olarak bilinen akımın kurucusudur. En iyi bilinen önermesi, kendi adıyla anılan Pisagor teoremidir. "Sayıların babası" olarak bilinir.
https://kemalarslanart.com/eser/202-konficyus/,https://kemalarslanart.com/eser/204-sokrat-sokrates/