Eser Hakkında:

Değerli GÜRER ailesine sevgi ve saygılarımla. 21 Mayıs 2018Aristoteles ya da Aristo, bir Antik Yunan filozofu. Platon ile düşünce tarihinin en önemli filozoflarından biri olan Aristo, mantık fizik, biyoloji, zooloji, astronomi, metafizik, etik, estetik, ruh, psik oloji, dilbilim, ekonomi siyaset, retorik gibi pek çok disiplinde çoğu o disiplinin kurucusu olan eserler vermiş, eserleri 16. ve 17. yüzyılda modern bilim gelişene kadar Avrupa ve İslam coğrafyasındaki bilimsel faaliyeti oluşturmuştur.
https://kemalarslanart.com/eser/205-platon-eflatun/,https://kemalarslanart.com/eser/207-farabi/