Eser Hakkında:İbn Rüşd, Endülüslü-Arap felsefeci, hekim, fıkıhçı, matematikçi ve tıpçı. Kurtuba'da doğdu ve Marakeş, Fas'ta öldü. İbn Rüşd'e göre biricik filozof Aristo'ydu.
https://kemalarslanart.com/eser/207-farabi/,https://kemalarslanart.com/eser/209-ibn-i-haldun/