Eser Hakkında:Ebu Zeyd Abdurrahman bin Muhammed bin Haldun el Hadramî veya tanınan kısa adıyla İbn-i Haldun, modern historiyografinin, sosyolojinin ve iktisatın öncülerinden kabul edilen 14. yüzyıl düşünürü, devlet adamı ve tarihçisi. Köklü bir aileden geldiği için iyi bir eğitim aldı.
https://kemalarslanart.com/eser/208-ibn-i-rusd/,https://kemalarslanart.com/eser/210-pir-sultan-abdal/