Eser Hakkında:
Her gerçek özgür ruh, PÜRİTENİZM'in; kültür, felsefe, mizah ve iyi insanlığın ölümü demek olduğunun, püritenizmin karakteristik özelliklerinin ise sıkıcılık, tekdüzelik ve kasvetle kendini sergilediğinin farkına varmaya başlamıştı.


Hippolyte Adolphe Taine 19. yüzyıl Fransız olguculuğunun önde gelen adlarından olan düşünür, eleştirmen ve tarihçi. Bilimsel yöntemi insan bilimlerinin incelenmesine uyarlamaya çalışmıştır. Edebiyat eleştirisine bilimsel bir yaklaşım kazandırmaya çalışmıştır.
https://kemalarslanart.com/eser/601-henrik-johan-ibsen/,https://kemalarslanart.com/eser/603-sylvia-plath/