Eser Hakkında:
Anarşizm


Paul Eltzbacher, Yahudi bir Alman hukuk profesörüy. Eltzbacher Köln'de doğdu. 1890'dan 1895'e kadar, 1891-92 yıllarında askerlik için bir yıl arayla Köln ve Frankfurt bölge mahkemeleri için genç bir avukatlık yaptı. 1899'a kadar doktorasını kazandı ve 1906'da profesör olduğu anarşizm konusunda bir inceleme yazmaya başladı.

Anarşizm, (Antik Yunanca'da an "-sız, olumsuzluk eki" ve archos "yönetici" sözcüklerinden türetilmiştir, yöneticisiz anlamına gelir) toplumsal otoritenin, tahakkümün, erkin ve hiyerarşinin tüm biçimlerini bertaraf etmeyi savunan çeşitli politik felsefeleri ve toplumsal hareketleri tanımlayan sosyal bir terimdir.
https://kemalarslanart.com/eser/805-ezenler-ezilenler/,https://kemalarslanart.com/eser/807-paul-eltzbacher-anarsizm/