Eser Hakkında:
Anarşizm
William Godwin
Max Stirner
Pierre-Joseph Proudhon
Mikhail Bakunin
Peter Kropotkin
EmmaGoldman!
Nikolayeviç Tolstoy!


Anarşizm, (Antik Yunanca'da an "-sız, olumsuzluk eki" ve archos "yönetici" sözcüklerinden türetilmiştir, yöneticisiz anlamına gelir) toplumsal otoritenin, tahakkümün, erkin ve hiyerarşinin tüm biçimlerini bertaraf etmeyi savunan çeşitli politik felsefeleri ve toplumsal hareketleri tanımlayan sosyal bir terimdir.
https://kemalarslanart.com/eser/806-george-woodcock-anarsizm/,https://kemalarslanart.com/eser/808-michel-foucault-epistomoloji/