Eser Hakkında:
Emperyal ve kapital güçler, yönetim veya kontrolündeki iktidarlarla birlikte görsel ve yazılı medyaları, sinema ve reklam sektörleri, postmodern sanat, moda, eğitim ve adalet konularında yönlendirmeleri ve küresel algı operasyonlarıyla tüm dünyanın değer yargılarını etkileyip insanları kendi çıkarlarına hizmet edecek birer robota çevirdiler. Toplumu, tercihlerini kendi özgür iradeleriyle seçtiklerine inandıracak psikolojik etkiyi de gerçekleştirerek güven kazandılar.
Doğumdan ölüme böyle etkilere açık insanın ilk koruması, paratoneri, kalkanı ve süzgeci, o günkü doğru gerçekleri hazmetmiş anneleri, yani kadınlarımız olması gerekmektedir. Toplumun insan gibi yaşaması ancak kültürlü kadınlarımız ve sürekli gerçek eğitimle sağlanabilir.


https://kemalarslanart.com/eser/811-kirmizi-kedi/,https://kemalarslanart.com/eser/813-richard-sennett/