Eser Hakkında:
Dünyamızda, son on bin yılda, sosyo ekonomik, siyasal, dini v.s. etkilerle çok yönlü diğer yargılarındaki değişimdeki sürelerin devamlı bir ivmeyle azalması ile Rönesans’tan sonraki Klasik-Modern-Postmodern dönemlerin ardından insanlarımız algı operasyonlarıyla kendini özgür ve de mutlu sanarak vahşi kapitalizmin oluşturduğu Tüketim Ekonomisinin kölesi haline geldi. Yaklaşık bu on bin yıllık süre içinde insani değerlerden başka ne değişti. Halkını; ASİLLER-YÖNETİLENLER-KÖLELER olarak üçe bölen 4.000 yıl evvelki Babilonya kralı Hammurabi’nin kanunları benzeri bugünün liderlerinin buyrukları, Babil Kulesi gibi günümüz gökdelenleri, Babil Kulesi’nin Tanrı ile rekabet amacı gütmesi hurafesiyle her katın bir başka dille konuşması ile cezalandırılması gibi bugünün insanlarının birbirlerine karşı sağır olması, empati ve sevgi duymaması, insanların birbirini sömürmesine ilave olarak DOĞA’nın da aynı düzeyde sömürülmesi.

Bu negatif gelişmelerin, henüz girdiğimiz HOLOJEN çağının sonunu da getireceği artık tüm düşünürlerimizin ortak kaygısı. İnsanlığın yok olması ile sonuçlanacak KARA DELİK’le karşılaşmamıza çok az bir süre kaldığını bugünün liderleri acaba biliyorlar mı?https://kemalarslanart.com/eser/868-umut-cicekleri-rengindeki-siirlerimden-biri/,https://kemalarslanart.com/eser/902-aile-ve-cocuk/