Eser Hakkında:
Vahşi kapitalizmin mimarları olarak Rockfeller, Roth Schild, Carnegie, Ford gibi sanayicilerin başta petrol, silah, gıda ve diğer dallar yanında İLAÇ konusunda da dünya ticaretine hâkim olmaları ve endüstriyel tıp denilen modern tıbbın yaygınlaşmasıyla alternatif tıbbın tüm çabaları sonuçsuz kalmaktadır. Modern tıp, yalnız hasta olan organizmayı iyileştirecek ilaç endüstrisini öngörmekte, verdiği ilacın kanser, kalp, beyin ve diğer organlarda oluşturacağı ciddi yan etkileri umursamamaktadır. Bu ilaçların birçoğu mahkemelerce milyarlarca dolarlık ceza almalarına rağmen ilaç fabrikalarının kazanç hırsları önlenememiştir. Sanayicilerin kontrol ve etkisinde iş görme uysallığı içindeki Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası, İ.M.F. bürokratlarının bir kısmının desteğini önlemeden bu vurgun devam edeceğe benzemektedir.

Alternatif tıbbın amacı ise; devletin halkına sağlıklı beslenme ve barınma sağlayarak modern eğitim verebilme sorumluluğunu yerine getirip onların özgür ve mutlu bireyler olarak yaşamalarını sağlamasıdır. Bunun için iki ön şarttan birincisi yönetenlerin kendilerini seçen yöneticileri kendilerinden fazla sevmeleri, ikincisi ise DOĞAYLA BARIŞ bilincine gecikmeden ulaşma olgunluğuna ermeleridir. Aksi halde modern tıp ile tüm muafiyetlerini yitiren toplumun salgınlara karşı direnme güçleri tamamen yok olacaktır.

(KARA KUTU yazarı sayın SONER YALÇIN’a teşekkür ve saygılarımla.)
Post Modern Tıp ↔ Alternatif Tıp
https://kemalarslanart.com/eser/902-aile-ve-cocuk/,https://kemalarslanart.com/eser/904-zygmunt-bauman/