Eser Hakkında:
Nazilerin Polonya’yı işgali üzerine, Rusya’ya kaçmak zorunda kalan sosyolog ve felsefeci Z. Bauman, oradan önce İsrail’e, oradan da Londra’ya göç etti. Yapıtlarında, totaliter rejimle post-modernizmin benzerlikleri üzerindeki inceleme ve varsayımları ile tüketici toplumun genel görüntü ve bu konudaki görüşleri önemli yer tutmaktadır.
Zygmunt Bauman
https://kemalarslanart.com/eser/903-post-modern-tip-alternatif-tip/,https://kemalarslanart.com/eser/905-cizgilerin-dili/